A belső kontrollrendszer működésének lényege.

belsokontrollrendszer.hu

belsokontrollrendszer.hu

A belső kontrollrendszerrel kapcsolatos feladatok pontos elhatárolása a menedzsment és az igazgatóság között – a felelősségi kérdések szempontjából – igen nagy fontossággal bír. Ennek megfelelő általános és a belső kontrollrendszerrel is összefüggő elvárás, hogy az igazgatóság feladata az átfogó irányítás és a menedzsment felügyelete legyen, míg a menedzsment felelőssége az igazgatóság elvein alapuló tényleges vezetésre terjedjen ki. A belső kontrollrendszer tekintetében ez azt jelenti, hogy a kockázatkezelés, valamint a belső kontrollrendszer elveit az igazgatóságnak kell meghatároznia, a megvalósítását felügyelnie, viszont a belső kontrollrendszer tényleges kialakítása és működtetése a menedzsment feladata kell, hogy legyen. A kontrollrendszer szorosan kapcsolódik a célkitűzések megfogalmazásához és a kockázatkezeléshez: elvileg azért alakítják ki és működtetik, hogy a(z azonosított és értékelt) kockázatokra előre megtervezett válaszok tényleges végrehajtása biztosított legyen. További információkért keresse a belsokontrollrendszer.hu weboldalt!